102.6 Guldkanalen online television
Grundtanken med vår FM-kanal i Skåne, är att nå en vuxen publik som vill ha en lokal radio gjord i Skåne. När vi började vår verksamhet, var det så man gjorde radio i Sverige, lokalt på orten du sänder. Idag är vi en av få kanaler som fortfarande tycker så.
102.6 Guldkanalen 인터넷 라디오 듣기. 스웨덴 / 팝 음악. 102.6 Guldkanalen 라이브 라디오. 인터넷 라디오.


약 102.6 Guldkanalen

102.6 Guldkanalen 3.5/5 - 11 명 투표위치: 스웨덴 / 팝 음악
전화 번호: 046-252 752
주소: Bragevägen 4 245 32 Staffanstorp
웹 사이트  E-mail