Gimlekollen Radio FM 101,2 online television
Gimlekollen Radio startet sine sendinger 14. februar 1982. Radioens tilbud er bl.a. en kristen, moderne morgensending, kirkelige magasinprogrammer og forkynnende programmer. Følgende programmer sendes direkte: syv-te-ni, Misjon og Musikk og Noreamagasinet. Radioen sender på 101,2 og har Kristiansand kommune som konsesjonsområde. Radioens sendinger kan i tillegg høres i omegnskommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand. Også enkelte områder utenfor disse kommunene får inn programmene. Via vår nettradio kan sendingene høres over hele verden.
Gimlekollen Radio FM 101,2 인터넷 라디오 듣기. 노르웨이 / 현대 기독교 음악 / 레트로. Gimlekollen Radio FM 101,2 라이브 라디오. 인터넷 라디오.


약 Gimlekollen Radio FM 101,2

Gimlekollen Radio FM 101,2 5/5 - 4 명 투표위치: 노르웨이 / 현대 기독교 음악 / 레트로
전화 번호: 381 45 000
주소: Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand
웹 사이트  E-mail